Dla firm

  • Wydajemy: raporty roczne, biuletyny branżowe, prospekty informacyjne, foldery reklamowe oraz kalendarze.
  • Zapewniamy kompleksową obsługę wydawniczą: poprawność językową, wysoki poziom edytorski oraz projekty grafików.
  • Wykonujemy potrzebne zdjęcia portretowe, produktowe i inne, opracowane specjalnie do zaproponowanego projektu.
  • Publikacja może być powielona w druku lub w formie elektronicznej.