Dla instytucji i organizacji pozarządowych

  • Wydajemy: raporty roczne, informatory, katalogi wystaw, książki, materiały konferencyjne i pokonferencyjne – od projektu przez opracowanie językowe i graficzne, po druk.
  • Bierzemy na siebie kontakty z autorem (autorami) – uzgodnienie, wprowadzenie i dokumentowanie korekty autorskiej.
  • Wykonujemy potrzebne zdjęcia portretowe, reportażowe i inne, przygotowane specjalnie do zaproponowanego projektu.