Dla urzędów

  • Przygotowujemy wydania informatorów, biuletynów, raportów, prospektów – w formie drukowanej, powielonej na płytach CD/DVD lub prezentacji.
  • Zapewniamy kompleksową obsługę wydawniczą: poprawność językową, wysoki poziom edytorski oraz projekt graficzny.
  • Opracowujemy tabele, diagramy i wykresy oraz wykonujemy lub dobieramy z portfolio potrzebne zdjęcia.