Materiały konferencyjne

Cities of change – publikacja, materiały na płycie DVD i plakat towarzyszące międzynarodowej konferencji miast partnerskich w Poznaniu, Miasto Poznań

– projekt i opracowanie graficzne, skład, korekta techniczna, przygotowanie do druku, druk