Obsługa wystaw

Proponujemy przygotowanie wydawnictw i druków związanych z obsługą i promocją wystaw oraz wydarzeń:

 • plakaty,
 • katalogi,
 • foldery informacyjne,
 • zaproszenia,
 • bannery zewnętrzne,
 • plansze informacyjne.

 

Zapewniamy:

 • prace projektowe, w tym projekt motywu i układu literniczo-graficznego dla danego wydarzenia (trzy propozycje do wyboru) autorstwa uznanych grafików;
 • wykonanie potrzebnych fotografii (np. eksponatów, portretowych i innych);
 • redakcję językową i korektę tekstów;
 • obróbkę ilustracji archiwalnych, diagramów, infografik, planów;
 • opracowanie graficzne i skład;
 • produkcję.