Obsługa wystaw

Wystawy fotograficzne Warsztatu Kadru – opracowanie komentarzy do cyklów fotografii