Usługi wydawnicze

Zapewniamy całościową obsługę wydawniczą – od projektu przez opracowanie redakcyjne, korektorskie i graficzne materiału po przygotowanie do druku i/lub wersji elektronicznej – prowadzoną przez doświadczonych redaktorów, operatorów DTP

i grafików projektantów.
Gwarantujemy dobrą redakcję, rzetelną korektę, sprawny skład, efektowny projekt współgrający z charakterem i treścią publikacji.
Przyjmujemy zlecenia na całość lub część procesu wydawniczego (np. redakcję, korektę lub skład).

 

OPRACOWANIE REDAKCYJNE ­– weryfikacja tekstu pod względem logicznym, treściowym i językowym ­­– przygotowują redaktorzy z doświadczeniem w wydawaniu publikacji literackich, popularyzatorskich, naukowych, specjalistycznych i prasowych.

KOREKTA – sprawdzenie poprawności stylistycznej, ortograficznej, gramatycznej, interpunkcyjnej, zgodnie z aktualnymi ustaleniami Rady Języka Polskiego; nie ingeruje w wartość merytoryczną sprawdzanego tekstu.

SKŁAD – dzięki pracy sprawnych operatorów, skład, łamanie i obróbkę ilustracji realizujemy w krótkim terminie.

PROJEKT – proponujemy projekt graficzny stron wnętrza i okładki; na życzenie wykonujemy potrzebną fotografię okładkową.

EDYCJA – doradzamy w określeniu parametrów i charakteru edytorskiego publikacji, doborze odpowiedniego papieru i oprawy.

DRUK – wybieramy drukarnię i formę druku najlepszą do realizacji danego rodzaju zlecenia pod względem technicznym i ekonomicznym oraz dopilnowujemy jakości druku. Współpracujemy ze sprawdzonymi, cenionymi przez wydawców drukarniami zapewniającymi wysoką jakość.

WERSJE ELEKTRONICZNE – przygotowujemy pliki internetowe oraz e-booki. Dla publikacji tekstowych (powieść) oferujemy e-book w pakiecie w cenie składu i przygotowania do druku.