Dla wydawnictw

  • Oferujemy outsourcing wydawniczy, realizujemy edycję książek i czasopism.
  • Pod kierunkiem redaktora opiekującego się projektem doświadczeni korektorzy oraz operatorzy DTP przygotowują publikację od językowego opracowania tekstu przez projekt layoutu i okładki (lub skład według projektu dostarczonego przez klienta), skład i łamanie, po przygotowanie do druku i przekazanie plików do wskazanej przez wydawcę drukarni.
  • Bierzemy na siebie kontakty z autorem – uzgodnienie, wprowadzenie i dokumentowanie korekty autorskiej.
  • Przygotowujemy e-booki.
  • Przyjmujemy zlecenia na całość lub część procesu wydawniczego.